OggiOggi logo


Sjemini Atseret en Simchat Tora

17 en 18 oktober 2022


Sjemini Atseret wordt vertaald met Slotfeest: het einde van een maand vol feestdagen. Eerst Rosj Hasjana, dan Jom Kippoer en daarna Soekot. Op Sjemini Atseret nemen we afscheid van de soeka: de lunch is de laatste maaltijd die we daar eten.


Sjemini Atseret

Bij Sjemini Atseret hoort Tefilat Gesjem, een gebed om regen. Dat lijkt een beetje vreemd, want in Nederland is regen iets heel vanzelfsprekends. Maar in veel landen, ook in Israël, is dat niet zo. Daar regent het soms maanden achter elkaar niet. Daarom vragen we God vanaf Sjemini Atseret om regen voor de wereld. Want als het niet regent kunnen bomen en planten niet groeien en is er onvoldoende eten voor mens en dier.


Het is niet toevallig dat we daar op Sjemini Atseret mee beginnen. Op Rosj Hasjana wordt over het lot van de mensen in het komend jaar beslist, en op Soekot wordt vastgesteld welke hoeveelheid regen er in het komend jaar zal vallen. En bovendien duurt de tijd waarin het in Israël kan regenen ongeveer vanaf Soekot tot aan Pesach.


Simchat Tora

Sjemini Atseret duurt buiten Israël twee dagen. In de Middeleeuwen ontstond de gewoonte om op de tweede dag van Sjemini Atseret te vieren dat we de hele Tora hebben uitgelezen. Deze dag heeft een speciale naam: Simchat Tora. Dat betekent: vreugde om de Tora. Op Simchat Tora wordt het laatste stukje van de Tora voorgelezen. Degene die dat doet is de Chatan Tora, de bruidegom van de Tora. Meteen daarna beginnen we weer helemaal vooraan met het lezen van de eerste zinnen uit Bereesjiet, het eerste boek van de Tora. Dat doet de Chatan Bereesjiet, de bruidegom van Bereesjiet (het begin).


Simchat Tora is een heel vrolijk feest. In sjoel worden hakkafot, rondgangen, gemaakt met de Torarollen. Tijdens iedere rondgang wordt gezongen en gedanst. Simchat Tora is ook nog om een andere reden een leuk feest: in sjoel geven veel volwassenen allerlei snoep weg en ook de 'bruidegoms' delen lekkers uit!


Op Simchat Tora laten we zien dat de Tora ons 'lievelingsboek' is, waarin we steeds weer opnieuw willen beginnen zodra we het uit hebben.


Meer over Simchat Tora


Knutsels

Spelletjes

Liedjes