OggiOggi logo


Het verhaal van Poeriem

Poeriemverhaal (PDF)

Mijn boek over Poeriem (eenvoudig)

Filmpje bij Mijn boek over Poeriem


De hoofdpersonen


Achasjverosj

Koning die veel van drank en mooie vrouwen houdt. Ondanks dat hij over een heel groot rijk regeert, vindt hij het moeilijk om zelf beslissingen te nemen. Hij vraagt dan ook iedereen om raad, zelfs aan de jongste bedienden in zijn paleis in de stad Sjoesjan.

 

Wasjtie

 De vorige echtgenote van Achasjverosj en dus ooit koningin. Krijgt tijdens een feest het bevel om voor haar man en zijn vele vrienden te dansen, maar weigert. Ze laat zich liever wegsturen uit het paleis, dan zich op deze manier te laten vernederen door Achasjverosj.

 

Esther

Ook wel Hadassa genoemd. Lief en verlegen joods meisje, dat tegen haar zin de nieuwe koningin van het land wordt. In de loop van het verhaal krijgt ze meer zelfvertrouwen en wordt ze steeds dapperder. Dankzij haar moed wordt het joodse volk gered.

 

Mordechai

Leider van de joodse gemeente in Sjoesjan. Had zijn nichtje Esther als klein meisje geadopteerd toen haar beide ouders waren overleden. Blijft bij haar in de buurt als Esther koningin wordt en voorkomt een moordaanslag door Bigtan en Teresj op Achasjverosj. Moedigt Esther aan om het joodse volk te redden.

 

Haman

Afstammeling van Amalek, een van de ergste vijanden van het joodse volk. Door Achasjverosj benoemd als zijn belangrijkste minister. Is woedend op Mordechai omdat die niet voor hem wil knielen en geeft daarom het bevel om alle joden in het rijk van Achasjverosj te vermoorden. Wordt zelf gedood voordat hij zijn plan kan uitvoeren dankzij het dappere optreden van koningin Esther.


Meer over Poeriem

Maskers, ratels en hamansoren

De vier mitswot

Knutsels

Spelletjes

Liedjes