OggiOggi logo


De sjoeldienst van Jom Kippoer

De dienst in sjoel duurt op Jom Kippoer bijna de hele dag. Het machzor (gebedenboek) is dan ook heel dik, meestal heeft het twee delen. De sjoeldienst van Jom Kippoer heeft 5 onderdelen:

 

1 Kol Nidree en Ma'ariev

Kol Nidree zijn de woorden waarmee de dienst begint. De sfeer in sjoel is plechtig, en het is er veel voller dan anders. De chazzan begint heel zachtjes met Kol Nidree en herhaalt het drie keer, steeds een beetje harder. Na Kol Nidree volgt Ma'ariev, het avondgebed.

 

2 Sjachariet

Sjachariet is het ochtendgebed. Er worden allerlei extra stukjes aan toegevoegd, zoals selichot, speciale smeekgebeden waarin we God vragen, smeken om ons te vergeven.


Ook zeggen we de Widoej, de schuldbekentenis. Hierin noemen we, in de volgorde van de letters van het alefbeet, het Hebreeuwse alfabet, voorbeelden van wat we in het afgelopen jaar verkeerd gedaan hebben. Iedereen zegt hetzelfde, en alles staat in het meervoud: wij hebben gezondigd, wij hebben iets verkeerds gedaan.  In de Widoej noem je soms dingen die echt heel erg zijn, zoals iemand vermoorden of beroven. De meeste mensen hebben zoiets (gelukkig) helemaal niet gedaan. Maar we zeggen het allemaal samen, om aan te geven dat we één zijn en verantwoordelijk voor elkaar.

 

3 Moesaf

Moesaf betekent 'toegevoegd'. Het is een extra gebed voor bijzondere dagen, zoals sjabbat, feestdagen of rosj chodesj, het begin van een nieuwe joodse maand.

De moesaf van Jom Kippoer is heel speciaal: hierin wordt de offerdienst beschreven zoals die vroeger op Jom Kippoer in het beet hamikdasj. de Tempel, gebeurde.

 

4 Mincha

Mincha is het middaggebed. Ook hier worden allerlei speciale gedeelten voor Jom Kippoer aan toegevoegd, zoals selichot (smeekgebeden) en de widdoej. Net als tijdens sjachariet wordt er Tora gelezen. Daarna komt het verhaal van Jona.

 

5  Ne'iela

Het laatste gedeelte van de sjoeldienst heet ne'iela, slotgebed. Jom Kippoer is bijna voorbij, het begint buiten al te schemeren. Het zijn de laatste ogenblikken waarom we God nog om vergeving kunnen vragen.


Helemaal aan het einde van Ne’iela wordt het Sjema gezegd. Het is dan heel stil in sjoel, de mannen hebben hun talliet over hun hoofd om door niets te worden afgeleid. De chazzan zegt als eerste Sjema Jisraeel en daarna zegt iedereen het hardop na. Tenslotte klinkt één sjofartoon - Jom Kippoer is voorbij. Nog veel jaren!


Meer over Jom Kippoer

Wat is Jom Kippoer?

Vasten en verzoening

Jona

knutsels en verhalen