OggiOggi logo


Tien namen van Israël

werkblad


In de loop van de geschiedenis heeft het land dat we nu kennen als Israël, allerlei namen gehad. Hier zie je de bekendste tien:

 

1 Kena’an

In de tijd van Avraham woonden er verschillende volkeren, bijvoorbeeld Amorieten, Kena’anieten en Moabieten. Het land werd genoemd naar de grootste en belangrijkste groep, de Kena’anieten.

2 Jehoeda

In de tijd van koning David en koning Sjelomo (Salomo) verenigden de twaalf stammen zich tot één koninkrijk. Na de dood van Salomo viel dit grote rijk in twee stukken uiteen.  Het noordelijke deel, met als hoofdstad Samaria (Shomron), heette Israël. De naam van het zuidelijke deel, met als hoofdstad Jeruzalem, was dezelfde als die van de stam, die in dit gebied woonde: Jehoeda (Juda).

3 Judaea

Het land is in de loop van de geschiedenis veroverd door grotere landen, zoals Babylonië, Perzië en Griekenland. Toen het onderdeel was van het Romeinse Rijk, werden de namen van steden ‘verlatijnst’. Jeruzalem werd Hierosolyma. Ook het land zelf kreeg een Latijnse naam, Judaea. Deze was afgeleid van de Hebreeuwse naam Jehoeda.

4 Syria-Palaestina

Na de opstand onder leiding van Bar Kochba in het jaar 135 werd het land een Romeinse provincie en onderdeel van een veel groter gebied. De Romeinen gaven deze provincie een nieuwe, dubbele naam: Syria-Palaestina. Het laatste deel van deze naam verwees niet langer naar de Joodse inwoners, maar naar een andere bevolkingsgroep, de Filistijnen.

5 Terra Sancta

In de middeleeuwen trokken kruisvaarders uit Europa naar het land. Ze wilden plaatsen die voor christenen heilig zijn, veroveren op moslims. De kruisvaarders verwezen naar het land met een Latijnse uitdrukking, Terra Sancta. Dat betekent: ‘het heilige land’. 

6 Levant

Vanaf 1516 was het land onderdeel van het Ottomaanse rijk van de Turkse sultan. De strook land aan de Middellandse Zee, van het zuiden van Turkije tot het noorden van Egypte, stond bekend onder de Arabische naam Belad Al-Shaam. Dat betekent ‘daar waar de zon opkomt’. De naam Levant is afgeleid van de Franse vertaling: lever de soleil (zonsopkomst).

7 Palestine

Tot 1917 maakte het land onderdeel uit van het Turkse rijk. Daarna kregen de Frankrijk en Engeland het voor het zeggen.  Ze verdeelden het grote gebied in aparte landen, die onder hun bestuur (‘mandaat’) stonden. De namen van sommige landen waren afgeleid van de vroegere Romeinse provincies. Tijdens het Britse mandaat heette het land Palestine (Palestina)

8 Erets Jisraël

In de Joodse geschiedenis zijn verschillende namen voor het land gebruikt. De bekendste Hebreeuwse naam, Erets Jisraeel, het land Israël, verwijst naar het land van de nakomelingen (kinderen) van Ja’akov. Hij was een kleinzoon van Avraham en werd ook Jisraeel genoemd.

9 Tsion

In de sidoer (gebedenboek) wordt de naam Tsion gebruikt, een verwijzing naar een van de bergen rondomJeruzalem. Het is de plek waar koning David ooit de stad heeft gesticht. Hij ligt er ook begraven. De naam van de berg Tsion werd een symbool voor het verlangen naar Jeruzalem en het Joodse land.

10 De staat Israël

In 1948 kwam een einde aan het Britse mandaat. In Tel Aviv riep de pasbenoemde premier Ben Goerion de Joodse Staat uit.  Hij las de Onafhankelijkheidsverklaring voor, met daarin de nieuwe naam van het land: Medinat Jisraeel, de Staat Israël. 


Meer over Jom Ha'atsmaoet

Wat is Jom Ha'atsmaoet?

Israël is jarig

Hatikwa

knutsels

spelletjes