OggiOggi logo


De drie weken

Op 17 Tammoez (in 2024 valt dat op 23 juli) beginnen de 'drie weken'. Dit is een periode van rouw, die duurt tot en met de 9e dag van de maand Av (Tisja be Av). Vanaf Rosj Chodesj Av tot 9 Av ('de negen dagen') eten we als teken van rouw geen vlees en drinken we geen wijn, behalve op sjabbat.


Op 17 Tammoez van het jaar 70 braken de Romeinen door de muren van Jeruzalem. Drie weken later, op 9 Av, werd het beet hamikdasj, de tempel, verwoest.

Op 9 av zijn ook andere rampen gebeurd. In het jaar 586 voor de jaartelling werd het eerste beet hamikdasj door de Babyloniers op 9 av in brand gestoken, dus op dezelfde joodse datum als de verwoesting van de tweede tempel.

Op 9 Av van het jaar 135 maakten de Romeinen een einde aan de opstand van Bar Kochba. In latere eeuwen zijn ook allerlei andere rampen met deze dag verbonden, zoals de verdrijving van de joden uit Spanje op 9 Av 1492.

 

Meer over Tisja be Av:

Wat is Tisja be Av?

Eecha

Verdriet en troost

Knutsels