OggiOggi logo


Korenschoof


Het woord omer betekent letterlijk korenschoof. Dat is een bijeengebonden bos graan, bijvoorbeeld gerst. Het Omeroffer werd vroeger gebracht van de gerst die het eerst rijp was. Dat ging zo:

 

Is de zon al ondergegaan? Ja! Ja! Ja!

Zodra het donker was, kwamen de bewoners van een stad kwamen bij elkaar op de akker waar de gerst rijp was. De drie mannen die de gerst voor het omer-offer gingen afsnijden vroegen: is de zon al ondergegaan? Iedereen riep dan heel hard: Ja! Ze vroegen het nog een keer: Is de zon al ondergegaan? En weer riep iedereen: Ja! Daarna vroegen ze voor de derde keer: Is de zon al ondergegaan! Alle aanwezigen riepen luidkeels: Ja!

Daarna vroegen ze: zullen we de gerst met deze sikkel afsnijden? Gaan we de aren in deze mand doen? Zal ik de gerst nu afsnijden? Alle vragen werden drie keer gesteld, en steeds antwoordde iedereen: Ja! Ja! Ja!  Daarna sneden de drie mannen ieder één se'a gerst af.

 

Een rekensom van lang geleden...

Een se'a was in de tijd van de Tora een bekend gewicht, zoals bij ons bijvoorbeeld een kilo. Drie se'a is precies 10 omer gerstekorrels. Die werden eerst gemalen en daarna werd het meel 13 keer gezeefd. Van het hele fijne gerstemeel dat overbleef werd een tiende deel genomen: precies één omer. Het meel van de omer werd door een koheen, een priester, gemengd met olijfolie en wierook. Hij legde het mengsel op zijn handen en zwaaide het heen en weer als offer.

 

Met het omer-offer werd God bedankt dat de gerst goed gegroeid was, en er in het komend jaar voldoende voedsel voor de dieren zou zijn. Een omer is ook een inhoudsmaat, het is de hoeveelheid voedsel die een mens per dag eet. En natuurlijk hoopte iedereen dat de tarwe, die een paar weken later geoogst wordt, net zo goed zou worden als de gerst. Want tarwe was in die tijd het belangrijkste voedsel voor de mensen.


Meer over de Omer

Wat is de Omertijd?

De Omertelling

Bijzondere dagen in de Omer

knutsels

spelletjes